Verkooptraining voor bailiemedewerkers

Ongeduldige klanten of juist besluiteloze klanten.
En natuurlijk zijn uw medewerkers vakbekwaam, omzetbewust en klantgericht. En toch wil het vaak niet lukken.
Dit kan een vervelend gevoel bij uw medewerkers achterlaten en er is een klant weggegaan die waarschijnlijk niet meer terugkomt.
Helder formuleren geeft u meer zekerheid dat uw boodschap ook daadwerkelijk begrepen wordt.
U kunt de kwaliteit van uw gespreksvoering verbeteren door duidelijk te formuleren en zorgvuldig te luisteren. Hierdoor zult u dagelijks betere zakelijke resultaten boeken.

DOEL
Deze training leert u:
Begroeten en ontvangst van een klant
Het inventariseren van de wens van de klant
De koopmotieven
Presenteren van de opties
Koop- / beslismoment
Het omgaan met meerdere klanten tegelijk
Structuur aan te brengen in het gesprek
Zorgvuldig te luisteren

DOELGROEP
De training is bedoeld voor al uw baliemedewerkers, die verantwoordelijk zijn voor het contact met de klant en de verkoop.
Groepsgrootte is maximaal 10 personen.

TRAININGSMETHODE
In twee dagdelen leert u doortastend op te treden, het gesprek te leiden en de klant te helpen met kiezen.
Deze training leert u ook om zich te verplaatsen in de situatie van de klant en wordt u bewust gemaakt van uw gedrag en de invloed daarvan op anderen. Zorgvuldig luisteren wordt middels praktijkvoorbeelden geoefend. Resultaat is dat u in het vervolg verantwoord kunt verkopen aan kritische klanten, maar ook aan oeverloze twijfelaars.