Managementtrainingen

Veranderingsprocessen vinden in elke moderne organisatie plaats. Leidinggevenden richten hun gedrag op het effectief managen van deze processen. Hun capaciteit om persoonlijke sturing te geven aan interactie-processen in hun organisatie bepaalt vaak hun succes. Voor ieder die leiding geeft, of op een verantwoordelijk niveau moet samenwerken, gelden vaak cruciale vragen als: Kom ik goed over? Weet ik bij de ander de gevoelige snaar van de motivatie te raken? Krijg ik het gevoel dat ik op de juiste manier invloed uitoefen, hoe ontwikkel ik autoriteit? Hoe verhoog ik het rendement van mijn advies? Hoe stuur ik deze groep?