Time management

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de besteding van zijn tijd en toch zijn de verzuchtingen niet van de lucht: u wordt geleefd, komt niet aan uw eigenlijke werk toe, hebt nergens tijd voor, enzovoorts. U moet dan keuzes maken over uw tijdsbesteding. Ook tijd is een onderwerp van assertiviteit, delegeren en plannen. Tijd staat voortaan tot uw beschikking, in plaats van andersom.

DOEL:
Deze training leert u:
Te kijken naar tijdsbesteding
Te kijken naar uw wijze van werken
Effectief delegeren en communiceren
Prioriteiten stellen; uitstellen
Assertiviteit
Organiseren van taken en werkzaamheden
Een werkplanning maken en zich daaraan houden
Tips over dagelijkse zaken

DOELGROEP:
Tijdsproblemen komen voor in alle groepen van staf- en lijnfunctionarissen.
Als u last hebt van tijdsdruk, een dichtslibbende agenda of ontevredenheid over het rendement van uw tijdsbesteding, dan is deze training bij uitstek voor u geschikt.
De groepsgrootte is maximaal 12 personen.

TRAININGSMETHODE:
In twee bijeenkomsten zal de training zich richten op het vergroten van kennis en inzicht als op het verwerven van een aantal vaardigheden.
Tijdens het eerste dagdeel ligt de nadruk op bewustwording en op inzicht in het eigen gedrag ten aanzien van aandachtsgebieden, prioriteiten en planning.
Tijdens het tweede dagdeel ligt het accent op het vergroten van de effectiviteit en de uitbouw van de eigen functie.
Met andere woorden: het (re-)organiseren van het eigen werk en dat van anderen.