Praktisch leidinggeven

Op welke manier coacht u uw medewerkers, in welke omgeving moet u met een ploeg mensen prestaties leveren en hoe stuurt u uzelf en uw baas aan?
Deze vier uitdagingen liggen binnen het krachtenveld waarmee een leidinggevende heeft te maken. Elk met hun kansen en beperkingen.
Zij hangen ook samen met praktijksituaties zoals: committent krijgen van medewerkers voor de richting of aanpak die u wilt, de werksfeer op uw afdeling goed houden, vergaderingen leiden die meer opleveren.
In deze training leert u in het ene geval veel ruimte te geven en in het andere geval strak aan te sturen.

DOEL:
Deze training leert u:
Inzicht te krijgen in uw eigen gedrag
Het gedrag van anderen op de juiste wijze in te schatten
De invloed van uw gedrag op dat van anderen
Verschillende leiderschapstijlen te hanteren
Professionele gesprekstechnieken
Anderen te motiveren
Groepsprocessen te onderkennen

DOELGROEP:
Eenieder die leiding geeft of mede-verantwoordelijk is voor het goed functioneren van uw medewerkers en organisatie. De maximale groepsgrootte is 10 personen.

TRAININGSMETHODE:
De deelnemers geven voor aanvang van de training hun persoonlijke leerdoel schriftelijk op.
U krijgt een theoretische inleiding over de verschillende stijlen van leidinggeven en de situaties waarin u deze verschillende stijlen dient te hanteren.
Middels korte presentaties en het nabootsen van praktijksituaties zal er veel nadruk liggen op het oefenen van de vaardigheden.