Communicatietrainingen

Bij het omgaan met mensen is de manier van communiceren van belang, omdat ons eigen gedrag een reactie uitlokt bij de ander en andersom. Door je eigen manier van communiceren goed te kennen (en te kiezen) kun je beter omgaan met anderen. Zowel verbale als non-verbale communicatie spelen hierbij een rol.