Omgaan met weerstand

Iedereen die in zijn of haar werk te maken heeft met mensen zal geconfronteerd worden met weerstandsgedrag.
Overal kan weerstand optreden, of dit nu is tijdens de verkoop van uw product, een functioneringsgesprek of een veranderingsproces, het stagneert het verdere verloop van het gesprek.
De capaciteit om effectief om te gaan met weerstandsgedrag kan vaak het succes in uw organisatie bepalen.

DOEL:
Deze training leert u:
Bewust te worden van uw gedrag en de invloed daarvan op anderen
Menings- en besluitvormingsprocessen te sturen
Constructieve invloed uit te oefenen op anderen
Interactie-patronen herkennen en bijsturen
Weerstand hanteerbaar te maken
Proactieve houding bij veranderingsprocessen te ontwikkelen
Feedback te geven
Mogelijkheden en oplossingen te genereren

DOELGROEP:
De training is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar dagelijks werk te maken heeft met veranderings-
processen en samenwerkingsver-
banden.
De maximale groepsgrootte is 12 personen.

TRAININGSMETHODE:
De nadruk zal voornamelijk liggen op het eigen gedrag en de invloed daarvan op anderen.
De deelnemers worden verzocht praktijkvoorbeelden mee te nemen. Tijdens de training zal geoefend worden middels rollenspelen.
Door een intensieve persoonlijke begeleiding van de trainer zal meer inzicht ontstaan in het begrip weerstand, u krijgt steeds korte theoretische inleidingen.