Conflicthantering

Iedereen die in zijn of haar werk te maken heeft met mensen, met veranderende situaties of met zijn / haar eigen verandering, ondergaat of creëert dilemma’s, spanningsvelden of conflicten.
Deze training is er niet zozeer op gericht deze spanningsvelden te doen verdwijnen, maar eerder ze te gebruiken als energiebron om de resultaten te bereiken die u graag wilt.

DOEL:
Deze training leert u:
Het herkennen van spanningsvelden (innerlijke en buiten uzelf
Het herkennen van de verhoudingen waardoor deze ontstaan
Het herkennen van uw persoonlijke signalen die hierop duiden
Het gebruiken en creëren van spanningsvelden om te komen tot de gewenste resultaten
Conflict hantering
Andere gedrags- en denkalternatieven te oefenen

DOELGROEP:
De training is bestemd voor iedereen die in zijn of haar dagelijks werk te maken heeft met samenwerkingsverbanden en veranderingen en voor wie veel relaties met andere mensen centraal staan in het werk; onder andere verkopers, managers, staffunctionarissen.
De maximale groepsgrootte is 12 personen.

TRAININGSMETHODE:
De structuur van de training is erop gericht om optimale omstandigheden te scheppen ten behoeve van het werken met en voor elkaar.
Behalve met mentale en beschouwende werkvormen, wordt regelmatig gewerkt met werkvormen op belevingsniveau.
De theoretische kaders geven houvast en bieden de nodige ruimte tot experiment en vertaling naar de eigen situatie.