Gesprekstechnieken

Iedereen voert dagelijks (in)formele gesprekken.
Veelal verlopen deze te weinig effectief. In de praktijk is er vaak sprake van miscommunicatie. Juist gesprekken zijn gevoelige gebeurtenissen waarvan de betekenis lang blijft hangen.
Helder formuleren geeft u meer zekerheid dat uw boodschap ook daadwerkelijk begrepen wordt.
U kunt de kwaliteit van uw gespreksvoering verbeteren door dat te zeggen wat u op uw hart heeft, duidelijk te formuleren en zorgvuldig te luisteren.
Hierdoor zult u dagelijks betere zakelijke resultaten boeken.

DOEL:
Deze training leert u:
Doelgericht gesprekken te voeren
Structuur aan te brengen in het gesprek
Zorgvuldig te luisteren
Precies te zeggen wat u beoogt
Effectief om te gaan met non-verbaal gedrag
De techniek van vragen stellen en doorvragen

DOELGROEP:
Deze training is bedoeld voor een ieder die wil leren als gespreks-
partner steviger en met meer helderheid te communiceren.
De maximale groepsgrootte bedraagt 10 personen.

TRAININGSMETHODE:
De nadruk ligt op het oefenen van diverse soorten gesprekken onder andere met behulp van rollenspellen.
Korte theoretische inleidingen van de kant van de trainer dienen daarbij als ondersteuning.
U krijgt mondelinge feedback.
U krijgt gelijktijdig zicht op processen die zich tussen mensen afspelen en op de invloed die u met uw eigen gedrag op anderen kunt uitoefenen.