Onderhandelen

Bewust en onbewust onderhandelt u vaak in het dagelijks leven en zeker ook in gesprekken met uw klanten.
Ook als u de basistechnieken weet te hanteren (of kent), loopt u tegen situaties aan die lastig zijn. Vragen die dan vaak gesteld worden zijn;
“Hoe krijg ik waar ik recht op heb zonder brutaal te zijn, wanneer geef ik toe en wanneer druk ik door, hoe bedenk ik nieuwe oplossingswegen”.
In een veilig leerklimaat leert u onderhandelingssituaties te analyseren, afhankelijk hiervan de juiste situationele stijl in te zetten om zo het onderhandelingsproces te managen.

DOEL:
Deze training leert u:
De definitie van onderhandelen
Dilemma’s in onderhandelen
De voorbereiding op onderhandelingen
Het verschil tussen belangen en standpunten
Oplossingen te zoeken in wederzijds belang
Het best mogelijke resultaat te vinden met winst voor beide partijen

DOELGROEP:
De training is bestemd voor iedereen die regelmatig onderhandelingen moet voeren.
Dit kunnen zowel interne als externe onderhandelingen zijn.
De deelnemers zijn bereid om hun eigen praktische ervaringen en vragen in te brengen.
De maximale groepsgrootte is 12 personen.

TRAININGSMETHODE
U wordt uitgenodigd om eigen praktijksituaties als oefenmateriaal mee te nemen.
Na een theoretische inleiding wordt er aan de hand van praktijkvoorbeelden een opzet gemaakt om uw eigen persoonlijke onderhandelingsstijl te integreren in de principes en technieken van onderhandelen.
Ook de non-verbale houding tijdens onderhandelen wordt middels videofeedback geanalyseerd.