Telefonische verkooptraining

Met deze training wil het IVOR een wezenlijke bijdrage leveren aan het succes van uw organisatie.
Het succes van uw organisatie is immers mensenwerk en dus doen organisaties een steeds groter beroep op menselijk potentieel.
Vaak is uw omzet voor een groot deel afhankelijk van de verkoop door uw medewerkers. Heeft u het gevoel dat uw medewerkers de klanten beter en effectiever te woord kunnen staan? Dan is deze training de juiste start voor het vergroten van uw omzet en tevredenheid van uw klanten.

DOEL
Deze training leert u:
Wat is verkopen?
Wat is een verkoopsignaal?
Wat zijn koopmotieven?
Basisstructuur algemene gespreksvoering
Basisstructuur commerciële gespreksvoering
Taak- en relatiegericht leidinggeven in een verkoopgesprek
Overtuigen, verkoop realiseren

DOELGROEP
De training is uiterst geschikt voor mensen die direct telefonisch contact hebben met klanten en zorgdragen voor de verkoop van uw producten.
Uiteraard is deze training ook bedoeld voor iedereen die actief wil werken aan de verbetering van zijn of haar functioneren en het verhogen van de verkoopresultaten.
De maximale groepsgrootte is vijftien deelnemers.

TRAININGSMETHODE
Tijdens een bijeenkomst werkt u aan uw eigen doelstelling met betrekking tot uw functioneren.
De training richt zich op het verkrijgen van inzicht in verbale- en non-verbale aspecten.
Theoretische modellen en hulpmiddelen worden tijdens de training verbonden aan concrete ervaringen