Het voorkomen van klachten

Is in uw organisatie een eenduidige norm voor een klacht? Wanneer beschouwt u kritiek als een klacht? Maar vooral, hoe voorkomt u een klacht?
Het voorkomen van klachten begint met het gezamenlijk afstellen van “normen en waarden” in uw organisatie.
Afhankelijk van deze gezamenlijke normen en waarden binnen uw organisatie kunnen uw medewerkers zo anticiperen op vragen en mogelijke klachten dat niet langer belemmerende factoren als oorzaak worden aangewezen.

DOEL:
Deze training leert u:
Het vaststellen van het begrip “klacht”
Het onderkennen van een klacht
Het belang inzien van correct anticiperen
De effecten van uw gedrag op dat van anderen
Onderscheid maken in soorten klachten
Nazorg van een klacht

DOELGROEP:
De training is voor iedereen bedoeld die direct contact heeft met anderen.
Ook uw collega’s kunnen immers een klant van u zijn! De aard van de training vereist een redelijke mate van gespreksvaardigheid.
De maximale groepsgrootte is twaalf deelnemers.

TRAININGSMETHODE:
Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgt u inzicht in uw eigen gedrag en het effect daarvan op anderen.
Theoretische beschouwingen, discussies en praktijkoefeningen wisselen elkaar af.
Veel aandacht wordt besteed aan de praktische vertaling van klachten naar de eigen situatie.