LemonWeb, Oss

lemonwebDe medewerkers van Lemonweb hebben in het eerste kwartaal van 2011 de training ‘omgaan met (lastige) klanten / weerstand’ van IVOR Trainingen gevolgd. Waar de meeste van ons een hapklare presentatie verwachtten over de verschillende types klanten en hoe hiermee om te gaan, bleek al snel dat niet onze klanten maar de medewerkers van Lemonweb zelf vakkundig werden ontleed. Trainer Emile Reinards van IVOR Trainingen verraste ons met een originele en effectieve aanpak, waarbij het absolute kern(kwadrant) dat de basis vormt van ieders wijze van communiceren werd geanalyseerd met als doel om zowel de interne als externe communicatie zo ver mogelijk te optimaliseren. Perceptie en bewustwording speelden een centrale rol in een training waar theorie in een prettige verhouding stond met de praktijk. Emile’s achtergrond als docent / trainer en zijn psychologisch inzicht vertaalden zich tijdens de sessies in concrete heldere uitleg en een erg persoonlijke benadering. Al met al hebben we de training als buitengewoon nuttig en leuk ervaren en zien we het resultaat ervan elke dag weer terug.